בהמשך לשימוע שנערך במועצה הישראלית לקולנוע בו הגשנו את המלצותינו לקריטריונים, 
המועצה מצאה לנכון להקים ועדה שתבחן את נושא התשלומים ליוצרים ואת כלל ההיבטים של נושא זה.
ביום חמישי נפגשו חברי הועד רבקה יוגב וגיא דגן עם נציג המועצה, שאול מייזליש, כדי לחדד את הדברים.

עיקר הדיון היה על נושא תנאי התשלום.

הבהרנו כי אנחנו תומכים במפיקים בעלי יכולת וזקוקים לכאלה, אבל שהגיע זמן לבדק בית מעמיק בנושא תנאי התשלום.

העלינו מספר נקודות שממצות את עמדותינו. החשובות מתוכן הן אלה:

  • ביקשנו להתנות העברת תשלום אחרון למפיק רק לאחר שזה מוכיח שעמד בתשלומים לעובדים עד אותו מועד.

  • ביקשנו לאסור באופן גורף תנאי תשלום דחוי מכל סוג ולקבע זמן מקסימום של 30 יום בין דרישת תשלום לבין קבלתו.

  • הדגשנו את הצורך באכיפת כללים קיימים ויצירת כללים נוספים, לשם יצירת שקיפות וכן נקיטת צעדי הרתעה מחמירים כלפי מפיקים שיחרגו מהתנהלות תקינה.

  • הועלתה הצעה למסד מפגש קבוע כל 3 חדשים בין נציגי הארגונים, נציגי המועצה ונציגי הקרנות.

התבקשנו ע"י מייזליש לחדד את עמדת האיגוד בנושא סרטים דלי תקציב ובנושא זה נרחיב את הדיון בפגישת הוועד הבאה.