בשנה האחרונה הגיעו לידיעת האיגוד תלונות רבות של עורכים על חברות הפקה הפוגעות בתנאי העסקתם.

מדובר בתלונות על ליבת תנאי העסקת העורכים - משמרות עריכה ארוכות, שכר ריאלי נמוך ותנאי תשלום של שוטף +++.

בחודשים האחרונים, בהתערבות האיגוד והיועץ המשפטי שלו, עו"ד מורן ביקל, שלושה חברים קיבלו את השכר שעוכב להם על-ידי ההפקה. היות שחברות ההפקה מסובסדות, כמה מפתיע, בידי כסף ציבורי, פנה האיגוד במכתב אל חמש קרנות מרכזיות, אשר בין השאר מממנות את חברות ההפקה, ודרש כי קרנות אלה תפקחנה על התנאים שנותנות חברות ההפקה לעורכים, ואף תמנע מימון מחברות הפקה שמונעות מעובדיהן תנאים הולמים.

בהמשך תעשה פנייה דומה לערוצים המסחריים, נמשיך ונעדכן.