אמש אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק תאגיד השידור הציבורי.
התיקון המשמעותי בחוק קובע ששידורי התאגיד יחלו לכל המאוחר ב-30 באפריל 2017. עם זאת, תתאפשר התחלה מוקדמת יותר כבר ב-1 בינואר, בכפוף לאישור שר האוצר ושר התקשורת.

נציגי איגודי היוצרים והעובדים בקולנוע ובטלוויזיה נכחו בכל דיוני וועדת הכלכלה על מנת לוודא שייעוד הכסף ליצירה המקורית בתאגיד השידור הציבורי לא ייפגע, ללא קשר למועד תחילת שידוריו או למיקומו. אנו שמחים לעדכן שעל אף הדיונים הסוערים ועל אף התיקונים החדשים שאושרו היום בחוק - ההשקעה הכוללת של התאגיד בהפקות המקור תיוותר על כנה, כפי שמתחייב על פי חוק.

חברים וחברות – זהו לא פחות מאשר ניצחון עבורנו! כפי שיודעים כל חברי וחברות איגודי היוצרים והעובדים בקולנוע ובטלוויזיה – כל דקה של הפקות מקור שנראית על המסך הישראלי היא תוצאה של מאבק ארוך ובלתי מתפשר מצד האיגודים על כספים אדירים שתמיד יש מי שמבקשים למנוע את העברתם. המאבק על הפקות המקור בשידור הציבורי היה ונותר הארוך והקשה מבין מאבקים אלו, אך בדיוק כשם שלא הרפנו בעתירתנו לבג"ץ נגד רשות השידור, כך לא הרפנו מהכנסת והממשלה עד שלא נוכחנו לראות שכל שקל שהובטח ליצירה המקורית כלול בתקציבי ההקמה והתפעול המפורטים בתיקון הנוכחי לחוק.
זוהי עוד אבן דרך במסע הארוך אל עבר יצירה מקורית מפוארת בשידור הציבורי הישראלי, אל עבר יצירה ופרנסה לכולנו.

אנו מבקשים להודות למנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר ואנשי משרדו, לשר האוצר משה כחלון ואנשי משרדו, לכל הגורמים המקצועיים, חברי הכנסת, משרדי הממשלה ונציגי התאגיד שהפגינו מחויבות לנושא תקצוב הפקות המקור ובמיוחד ליו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל, שבסיועה של היועמ״ש אתי בנדלר, גרם לדבר לקרות.

אנו נמשיך לעקוב אחר החוק ולדאוג לכינונו של שידור ציבורי ראוי, מקצועי ועצמאי, שיהווה בית אמיתי ליוצרים וליצירה.