יום העיון הבא של איגוד העורכים, פתוח לכולם בהרשמה מראש (מספר המקומות מוגבל).
יהיה כיבוד קל ובירה.