חברים יקרים מוגשת עמדת האיגוד על דו״ח הביניים של הועדה, יחד עם הדו״ח עצמו.

מידע נוסף על הועדה:

צילום: עומר מסינגר, כלכליסט