הוועדה לבחינת התנהלותן של קרנות הקולנוע שהוקמה על ידי השרה רגב בפברואר 2017 סיימה את עבודתה

פרוטוקולי הועדה, תוצאות המחקר שנעשה וההמלצות נמצאים כאן