היוצרים בישראל אנו פונים אליך מתוקף תפקידך כשר הממונה על רשות השידור ומבקשים את התערבותך בסוגיית קידום הרפורמה ברשות השידור.

כידוע, ארגוני היוצרים פעלו ופועלים רבות על מנת לסייע ולהחיש את תהליך הרפורמה ברשות. אנו מאמינים שהערוץ הציבורי הוא הבית הטבעי של היצירה הישראלית ושעליו להיות הערוץ המוביל בכל הקשור לאיכות התכנים המופקים והמוגשים לציבור הצופים בישראל. כמי שאמונים על מלאכת היצירה, אנו רואים עצמנו שותפים אסטרטגיים להצלחת הרפורמה. בכל הזדמנות ומעל במות רבות, שמענו הצהרות רבות ומבטיחות של בכירי רשות השידור המכריזים שגם הם רואים בנו שותפים מלאים וחשובים. לצערנו הצהרות לחוד ומציאות לחוד.

בחודשים האחרונים, למרות בקשות חוזרות ונשנות להיפגש עם הדרגים המקצועיים ברשות, על מנת לנהל דיון רציני ומעמיק סביב הנושאים המעסיקים אותנו, בכללם הפקות שאמורות לצאת לדרך, אנו זוכים לכתף קרה שלא לומר התעלמות מוחלטת. בשנים האחרונות חלו תמורות רבות בשוק התקשורת ואנו היוצרים לקחנו חלק נכבד בדיונים ובהליכים שהתרחשו במשרד התקשורת. במסגרת זאת מצאנו במשרד התקשורת ובכב' השר כחלון העומד בראשו דלת פתוחה ונכונות לשמוע את עמדתנו באופן רציני ומקצועי. באותו אופן אנו מאמינים שחשיבותה ומחויבותה של רשות השידור לציבור בישראל מצדיקה פתיחת ערוץ תקשורת ושיתוף פעולה דומה בינינו לבינך, כשר הממונה על רשות השידור.

נכבדי, אנו פונים אליך בבקשה להקדיש לנו מזמנך ולשמוע את דברינו לפני שהרפורמה תקרום עור וגידים ועל מנת שניתן יהיה לשקול גם את נקודת מבטנו בעניין. אנו מאמינים שלמרות עיסוקיך הרבים, חשיבותה של השידור הציבורי, הפוטנציאל הענק הגלום בה והשפעתה על הלך הרוח והתרבות בישראל, מצדיקים שיח רציני של היוצרים בישראל איתך, כשר הממונה. אנו בשעת כושר. אחרי שנים של הזנחה, ישנה אפשרות אמיתית להצעיד את רשות השידור למקום שהאזרח בישראל ראוי לו. כמובן שהדבר לא יכול לקרות בלי רצון אמיתי לשיתוף פעולה עם ציבור של למעלה מ 0,888 איש ואישה המרכיבים תעשייה מפוארת שזוכה לפרסים וכבוד בעולם, אך משום מה - דווקא בבית, להתעלמות בוטה. סדר היום המדיני והפוליטי העמוס והמורכב ברור ונהיר לנו, אך יחד עם זאת אנו מבקשים להיפגש עימך על מנת לדון במעט מהנושאים החשובים לשידור הציבורי בישראל וכפועל יוצא לציבור הרחב, ואשר בהכרח גורמים לנזקים עצומים לאנשים אותם אנו מיצגים.

בברכה מטה מאבק איגודי היוצרים

אסף אמיר,יו"ר איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל

יריב הורביץ, יו"ר איגוד הבמאים )ע"ר( עמית ליאור , יו"ר איגוד התסריטאים

גלי רשף, יו"ר אק"ט, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה

אורי רוזנווקס , יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים

דביר בנדק, יו"ר שח"ם, ארגון השחקנים בישראל

איציק צחייק, יו"ר איגוד עורכי הקול והתמונה