לכבוד 

חה"כ איתן כבל

יו"ר ועדת הכלכלה

 

נכבדנו שלום רב,

הנדון: מצב הפקות המקור ברשות השידור בפירוק

בהמשך לפנייתנו אליך בישיבתה של ועדת הכלכלה ביום ד' 11.11.15, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה כי נושא הפקות המקור יעלה לראש סדר יומה של הוועדה. המצב הנוכחי, בו אין הלכה למעשה הפקות מקור, מסרס לחלוטין את כוונת המחוקק ומבטל לחלוטין את משמעותו של השידור הציבורי בישראל. 

אנו, ארגוני היוצרים בישראל, לא נוכל לעמוד בחיבוק יידיים נוכח מצב זה! 

בהמשך לדברים קשים אלו, הרינו לפרט את מצב הפקות המקור ברשות השידור בפירוק:

1. שנת 2015 הייתה אמורה להיות שנת המהפך עבור הפקות המקור ברשות השידור, עם כניסתו לתוקף של החוק החדש. במקום זאת, חזרנו אחורה למצב הרבה יותר גרוע, בו אין שום הפקה חדשה ברשות. כראייה לכך אף קול קורא להפקות מקור לא יצא בשנת 2015. אף קול קורא! לא לדרמות ולא לדוקומנטרי. 

2. בעקבות עתירת ארגוני היוצרים לבג"צ, נקבע כי על הרשות להוציא סכום של 90 מיליון ₪ בשנה על הפקות מקור. נכון להיום קיים חוב של 40-50 מיליון ₪ משנת 2014 ו-90 מיליון ₪ משנת 2015. המשמעות היא כי נגזלה פרנסתם של כ-550 משקי בית בישראל!

3. בשנת 2014 יצא מכרז להפקות דרמה. לאחר שלב סינון ארוך ומתיש נבחרו 6 סדרות דרמה להפקה. עד היום לא נחתם חוזה עם המפיקים ו/או התסריטאים. כלומר, בתחום הדרמות גם בשנת 2014 לא יצאו לדרך הפקות חדשות.

נציין כי הרשות דיווחה לבית המשפט הגבוה לצדק על הקולות הקוראים הללו כחלק מעמידה במחויבויותיה, לכאורה, ואולם מתברר כי גם הדיווח הזה, בדיעבד - אינו תואם את המציאות.

4. בתחום הדוקומנטרי, בעוד נחתמו חוזים בשנת 2014 והפקות יצאו לפועל, אנו עומדים כעת בפני מצב אבסורדי בו עובדים אינם מקבלים את שכרם. רק לשם דוגמא, להלן שמותיהם של מספר יוצרים דוקומנטריים אשר שכר עבודתם הולן עד כה: מיכאל תפוח, שלמה צח, נילי טל, דרור מורה, נפתלי גליקסברג, ניסן כץ, יאיר קדר, טובי ארבל, ניסן כץ, נמרוד שנית, שחר בן חור, ליזקה אסא ורובי גת.

ברור לכל כי בהעדר עשייה דרמטית ודוקומנטרית, לא יהיו לתאגיד החדש, לכשיקום, חומרים לשדר – והרשות בהשקתה המחודשת לא תוכל אלא להמשיך ולהיות ערוץ נוסטלגיה שיתקשה להתחרות עם הערוצים השונים. החוק החדש אף קבע הוראות מפורשות ברוח זו. התנהלות הרשות היא לפיכך פגיעה בהוראות החוק וברוחו.

המתנו בסבלנות שנושא ההסדר העקרוני מול העובדים יושלם. הגיעה העת לדבר על היוצרים והעובדים בתחום הפקות מקור, להם אין משכורת קבועה או פנסיה מובטחת. ולא פחות חשוב מכך – הגיעה העת לדבר על המסך הציבורי בהווה והבטחת ההמשכיות שלו עם השלמת התאגיד החדש.

נשוב ונאמר - אנו ארגוני היוצרים בישראל, לא נוכל לעמוד בחיבוק יידיים נוכח מצב זה! פרנסתם של אלפי משפחות ושל היצירה הישראלית מונחת על כתפיכם.

אנו פונים אליך כבוד היו"ר ומבקשים ממך לזמן ישיבה דחופה בנושא זה עם דרישה מקדימה מכל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל נציגי האוצר, שיגיעו אליה עם תשובות ברורות לטובת היצירה, המסך והציבור ויביאו לסיום המשבר.

בברכה,

 

אסנת טרבלסי, יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים ע"ר 

עמית ליאור, יו"ר איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה ע"ר 

יריב הורוביץ, יו"ר איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה ע"ר 

אוהד קנולר, יו"ר שח"ם - ארגון השחקנים בישראל ע"ר 

גלי רשף, יו"ר אק"ט - איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה ע"ר 

ענת אסולין ויפעת פרסטלניק, יו"ר איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה ע"ר 

יצחק צחייק, יו"ר איגוד עורכי התמונה והקול בישראל ע"ר