חברים יקרים,
בשבועות האחרונים נשלחו, מטעם האיגוד וההסתדרות החדשה, מכתבים לכל גופי השידור הקוראים להם להימנע מהעסקת אנשי פוסט דרך חברות קבלן בכל הפקותיהם ולהעביר מסר ברור בנושא לכל גופי ההפקה שעובדים עבורם.

בתגובה לפנייתנו קיבלנו תגובות חיוביות, תומכות ואקטיביות מגופי שידור שונים.

אנו קוראים לכל חבר איגוד שעובד עבור חברת קבלן, או עובד בהפקה שמעסיקה אנשי פוסט בצורה זו, להפגין סולידריות מקצועית כלפי חבריו וכבוד כלפי מקצועות הפוסט-פרודקשן, ולעדכן אותנו.

אנו רואים בחומרה רבה התקשרות של גופי שידור/הפקה עם עורכים דרך שכבה נוספת, ומיותרת, של קבלני משנה המקבלים עמלת תיווך ואינם מספקים כל שירות משמעותי, מלבד עצם התיווך בין הגוף המשדר/המפיק לבין העורכים שהוא מעסיק. אנו נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו נגד התנהלות זאת.

שלכם, ועד האיגוד.

מכתב האיגוד בנוגע להעסקה ישירה של דוגמים ועוזרי עריכה