חברי וחברות האיגוד,
בתאריך 20/6/2016 התקיימה אסיפה כללית של איגוד העורכים. במסגרת האסיפה נמסרו פרטים על פעולות האיגוד בשנה החולפת, ועל תכניותיו של האיגוד לעתיד.
בנוסף, קיימנו דיונים והצבעות בשינויי תקנון ובהרכב של ועדת הביקורת והוועד המנהל באיגוד.

לקריאת פרוטוקול האסיפה: פרוטוקול אסיפה כללית 2016 חתום.pdf

אנו שבים ומזכירים כי עדיין דרושים לנו חברי ועד נוספים. כל חבר/ת איגוד המעוניינים להציע את עצמם, או רק לבוא לישיבת ועד על מנת לבדוק אם זה מתאים לכם, מוזמנים לפנות אלינו ע-כ-ש-י-ו, במייל: info@editors.org.il