אנו שולחים את תנחומינו וחיבוקינו למשפחת נשר עם פטירתו של ארי נשר

הלווייתו תתקיים ביום א' בשעה 12:00 באודים

שתדעו רק שמחה