הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים שמח לבשר על פתיחת ההרשמה לתחרות הסרט העצמאי הקצר. המסגרת מיועדת לסרטים קצרים בקטגוריות - עלילתי, דוקומנטרי ואנימציה - שנעשו שלא במסגרת אקדמאית (לא סרטי סטודנטים).

הסרטים הנבחרים יוקרנו במהלך הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים שיערך בתאריכים 17-24/06/2017, ויתחרו ביניהם על פרסים כספיים.

תנאי סף:
ההרשמה לתחרות פתוחה לכל היוצרים מכל הארץ
כל יוצר רשאי להגיש סרט אחד בלבד.
אורך הסרט לא יעלה על 40 דק’.
התחרות פתוחה לסרטים עלילתיים, דוקומנטריים ואנימציה.
הסרט לא הופק במסגרת לימודים במוסד תיכוני או על-תיכוני פעיל המעניק תעודת בגרות, תעודה מקצועית או תואר מוכר על ידי המועצה להשכלה (לא סרטי סטודנטים).
סרטים אשר הפקתם הסתיימה בין השנים 2016-2017 ואשר לא הוגשו לתחרות בשנים קודמות.

יש לקרוא את תקנון התחרות המלא.

מצ"ב קול קורא, תקנון ולינק להגשה אונליין - תאריך אחרון להגשה 01/02/2017.

קול קורא תחרות הסרט העצמאי הקצר.pdf

תקנון הסרט העצמאי הקצר.pdf

להגשה>>