קול קורא יעודי במחלקת הדיגיטל של כאן, המיועד לסדרות רשת עלילתיות.

אתם מוזמנים להגיש רעיונות לתוכן עלילתי.

תאריך הגשות אחרון 6.7.2017 בשעה 17:00

שאלות הבהרה ניתן להפנות למייל ayelete@kan.org.il עד ליום ראשון 25/6/17 בשעה 13:00.

פרטים נוספים >>