קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. המענקים במועד זה, בסך 3 מליון ש"ח, הוקצבו ע"י משרד התרבות והספורט.

 

המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן

ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום שלישי 12.5.2020 בשעה 14:00

 

הגשת הבקשות במועד זה לקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן היא באמצעות הדוא"ל בלבד, כולל סריקות כל המסמכים הנלווים הנדרשים לבקשה (וזאת בקובץ מחשב מאוחד יחיד בפורמט PDF, שגודלו המקסימלי הוא 8 מגה-בייט).

לפרטים נוספים והגשה >>