אנשים יקרים לפני כמה שנים נפתח מאגר הלקטורים של מועצת הקולנוע ואליו נרשם כל מי שמעוניין להיות לקטור בקרנות הקולנוע

בעקבות תלונות שקיבלנו אנו מעונינים לברר מקרב אלה שנרשמו למאגר כמה התקבלו למאגר ומאלה שהתקבלו למאגר כמה קיבלו הצעה מאחת הקרנות או יותר לשמש כלקטור

אנא מלאו את השאלו המצורף כדי לעזור לנו

תודה מראש