חוק הספאם חל על מסרים הנשלחים בפקס / מערכת חיוג אוטומטית (המשמשת להעברת מסרים קוליים מוקלטים) / הודעות אלקטרוניות (כגון דוא"ל) או הודעות מסר קצר (כגון SMS או MMS) והוא מאפשר למפרסם לשלוח פנייה חד פעמית לבתי עסק בלבד בהצעה להסכים לקבל מהמפרסם דברי פרסומת. 

משלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק, מאפשר לכל אחד מהנמענים לתבוע  ולקבל פיצוי קבוע מראש של עד 1,000 ש"ח לכל הודעה, אף ללא הוכחת נזק. בנוסף, משלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק מהווה עילה להגשת תביעה ייצוגית וכן מהווה עבירה פלילית.

חשוב לדעת שבשנים האחרונות עסקים רבים נתבעו ונאלצו לשלם סכומים נכבדים תחת חוק זה וישנם עורכי דין שמרוויחים לא רע מהתביעות האלה. 

מה צריך לעשות? לקבל את הסכמת הלקוחות בכתב ומראש, למשלוח דברי פרסומת אליהם. תוכלו לקבל הסכמה זו על-ידי החתמת הנמענים על הסכם או טופס הסכמה פיזי, בדרך של אישור אקטיבי של הסכם מקוון, בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת עם נציג מטעמך. בכל מקרה, חשוב לשמור תיעוד של ההסכמה ולנהל רשימות מסודרות של לקוחות שנתנו את הסכמתם לקבל דברי פרסומת וכמובן לגרוע מרשימות אלה נמענים שחזרו בהם מהסכמתם, כפי שמאפשר להם החוק.

אגב, דרך בטוחה לחלוטין להימנע מתביעה על חוק הספאם היא לשלוח חומר פרסומי פיזי.

המידע השלם נמצא כאן >>