היום בשימוע מול ועדת שחם, דרשנו שהרשות השנייה לטלויזיה ורדיו תאכוף את נאותות ההפקה, את מחויבויות הזכייניות להגיע להסכמים עם איגודי היוצרים ותעמוד לצד היוצרים נגד כל ניסיון להרע את תנאי העסקתם. בקיצור, שתשים את האנשים שמאחורי המסך בחזית.
בנוסף המלצנו להגדיל את תקציבי המינימום לסוגה העילית ואת השקעות הזכייניות בסרטי קולנוע.