רשות השידורחברים יקרים אנו שמחים לבשר שלבקשתנו שינתה רשות השידור את משמרת העריכה במכרזים לשירותי פוסט מעשר ואחת-עשרה שעות לתשע שעות!