למשרד עורכי הדין רזניק סרטל, סהראי שהגישו, טענו, הרעימו והעמיקו בבג"ץ רשות השידור שהגישו איגודי היוצרים (במאים, תסריטאים, מפיקים, אקט, שחם, פורום היוצרים הדוקומנטרים והעורכים).

מוגשת פה תמצית המהפך שקרה בשבוע שעבר בבית הדין הגבוה לצדק בירושלים ואנו תקווה שמסך הערוץ הראשון יראה יצירתי יותר מעתה.

מאת עו"ד ינון סרטל:

חברים נכבדים,

הרבה כבר דובר וסופר על ההחלטה, אולם, חשוב להסביר שוב את משמעותה:

בית המשפט, כפי שהתבטא גם בדיון, חושב שהתנהלות רשות השידור עד היום נטלה ממנה את "חזקת התקינות המנהלית".

דהיינו, הוא מטיל ספק בכוונותיה לעמוד בהוראות החוק בשנה זו (2012) כמו גם בשנה הבאה (2013).

על כן, מעתה ואילך הוא מעניק, למעשה, לעותרים (ארגוני היוצרים) את הפיקוח על עמידת רשות השידור בהוראות החקיקה.

פיקוח זה יעשה באמצעות העברת רשימת ההפקות שנרכשו על ידי רשות השידור לידי העותרים ובית המשפט במועדים שנקבעו בהחלטה (15/7/13 ו 15/1/14).

רשימות אלה יתמכו בתצהירים של מנכ"ל רשות השידור וסמנכ"ל הכספים שלה. חשוב לציין, כי הגשת תצהיר כוזב לבית המשפט העליון מהווה עבירה פלילית חמורה.

ככל שימצא על ידי ארגוני היוצרים, בעקבות קבלת הרשימות, כי רשות השידור לא עמדה בהוראות החוק, נפנה בעניין זה לבית המשפט ונבקשו לקבוע כי רשות השידור לא עמדה בהוראות החוק ועל כן יש לחייבה בהשלמת ההוצאות על דרך של השקעה נוספת בהפקות מסוגה עילית.

בית המשפט, למעשה, הותיר את העתירה תלויה ועומדת ובדרך זו נתן לעותרים כלי באמצעותו יוכלו לפקח על פעילות רשות השידור ולחייבה לעמוד במכסת ההוצאה הקבועה בחוק.

באופן זה יצר בית המשפט מנגנון הדומה במובנים מסוימים למועצת הרשות השניה או מועצת הכבלים והלוויין, אלא שבמקרה זה ארגוני היוצרים הם הגורם הבוחן את עמידת רשות השידור בהוראות החוק ובית המשפט הוא הכתובת לכל הפרה שכזו.

כל זאת, מבלי שנדרשת עתירה חדשה אלא בהסתמך על העתירה הקיימת, התלויה ועומדת.

המדובר בהחלטה המטיבה עמנו אף מעבר לסעדים שיכולנו לצפות לקבל עקב קבלת העתירה. חשוב לציין, כי שנת 2013 כלל לא נכללה בעתירה ולא היתה לנו אפשרות לכלולה בשלב זה, מאחר ואז היה נטען כלפינו כי מדובר בעתירה מוקדמת שדינה להידחות. כעת מנגנון הפיקוח יכלול את השנה הנוכחית והשנה הבאה כאחד.

אין ספק שחובת הדיווח ויכולת הפיקוח שניתנו לנו כעת, היא כשלעצמה תביא לשינוי ביחסה של רשות השידור לחובותיה החוקיות. אולם, אם זה לא יקרה, ניתנו לנו הכלים לדעת על כך, לפקח ולהחזיר אותם לדרך הישר.