חברים יקרים, לפניכם המכתב שהועבר מטעם מטה מאבק היוצרים לדורית ענבר:

טז' בתמוז התש"ע 28.6.2010

לכ' גב' דורית ענבר , מנכ"ל הקרן החדשה

הנדון: תנאי יסוד ליצירה חופשית במכרז הקרן החדשה לסדרה היסטורית על תולדות התעשייה הישראלית 
 

דורית שלום, אנו שמחים על החלטתך לדחות את מועד ההגשה למכרז להכנת סדרה תיעודית על תולדות התעשייה בישראל. אנחנו מקווים שבתקופה הקרובה נוכל להגיע להסכמה עם הקרן בנושאים המטרידים אותנו מאוד כיוצרים, ובהמשך ישיר לכך לעודד את חברי האיגודים לגשת למכרז.

נאמר שוב את המובן מאליו: איננו רוצים לבטל את המכרז, אלא רק להבטיח כי הסדרה המתוכננת תקיים ותבטא ערכים של יצירה חופשית משוחררת מלחצים ותכתיבים מכל סוג שהוא, וכי הקרן החדשה לא תמצא עצמה, שלא מדעת ולא מרצון, מועלת בשליחותה הציבורית. אנחנו שבים ושואלים: האם יוצרים שייגשו למכרז יזכו לחופש אמנותי מלא בבחירת הנושאים הקשורים לתעשייה הישראלית? האם יתאפשר להם למשל להעביר ביקורת על הפערים הגדולים שבין שכר המנהלים לבין שכר הפועלים, שחלקם מרוויחים שכר מינימום אם לא למטה מכך? האם סרט שיסקור את השימוש שנעשה ביהלומי דמים בתעשיית היהלומים הישראלית יתקבל? והאם ייאותו התעשיינים לממן סרט שיספר כיצד מפעלים פרטיים קיבלו לידיהם באופן מעורר מחלוקת משאבים ציבוריים יקרי ערך?

לעניות דעתנו, מעורבותה של התאחדות התעשיינים במכרז עלולה להיות תחילתו של תהליך מסוכן ליצירה הקולנועית ישראלית, הממומנת ברובה על ידי קרנות ציבוריות. לטעמנו, תרבות צריכה להיות ממומנת על ידי כסף ממלכתי ולא על ידי כסף מכתיב. גם אם הכוונה ביסוד המכרז טובה, הרי שיש כאן תחילתו של תהליך הפרטה של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, שישפיע מהר מהצפוי גם על קרנות אחרות. ועדיין, לטובת היוצרים התיעודיים ופרנסתם אנחנו מוכנים לתת למכרז הזדמנות, ובלבד שחופש היצירה יישמר באופן קפדני.

להלן מספר שאלות המטרידות אותנו מאד. נאמר בכנות ובלי לייפות את הדברים שלא לצורך: אם לא נקבל תשובות מלאות ואמיתיות לשאלותינו, נאלץ לצערנו להמליץ לחברי האיגודים שלא להשתתף במכרז.

תקציב מובטח ומקורות מימון: המכרז לא מפרט מי הם הגופים המממנים העומדים מאחורי המכרז, ומהו התקציב העומד לרשות הפקה. יוצר צריך לדעת מי מממן את יצירתו, וגוף ציבורי כמו הקרן חייב לפרסם את מקורות המימון שלו. אלו דרישות אלמנטאריות ומובנות מאליהן, ולפיכך אנחנו דורשים לפרסם את זהותם המדויקת של התעשיינים המממנים את המכרז (בין אם ישירות, ובין אם דרך התאחדות התעשיינים).

ניהול אמנותי: לא ברור לנו מהו תפקידה של הטלוויזיה החינוכית - האם היא גוף מממן או רק גוף משדר. אם הטל"ח היא גוף מממן, כמה היא משקיעה במכרז? אם אינה גוף מממן, מדוע לא להציע את הסדרה לכלל גופי השידור שמא ימצא מי מהם שירצה להשקיע בסדרה תקציב נוסף וגם להציע לה משבצות שידור טובות יותר מאלו של החינוכית (שהרי חשוב לא רק ליצור אלא גם להגיע למקסימום צופים)? זאת ועוד – אלו קריטריונים, אומנותיים או אחרים, מנחים את הטלוויזיה החינוכית במכרז?

לקטורים חיצוניים. מפאת הרגישות הברורה במכרז זה, יש לצרף אליו לקטורים חיצוניים. אנו רואים בכך עניין קריטי מאין כמותו.

בין קרן ציבורית לקרן פרטית: במכתבך ציינת כי ישנן קרנות עם אג'נדה, שיוצרים נהנים מתמיכותיהן. אכן כן, אלא שקרן פרטית כשמה כן היא: ייעודה הלגיטימי הוא לשרת באמצעות היצירה את האג'נדה הפרטית של בעל הקרן, וכל יוצר רשאי להחליט אם האג'נדה הזו תואמת את יצירתו אם לאו. לעומת זאת, קרן ציבורית פועלת מכוח חוק הקולנוע ואמונה על יצירה חופשית וביקורתית "מטעם האומן" ומטעמו בלבד . מכאן נובע שהגדרות המכרז לפיהן היצירות הזוכות נדרשות להיות "מלהיבות ומשעשעות" פסולות מיסודן. אנו עומדים בתוקף על כך שיעוגן בכללי מכרז כי גם יצירה ביקורתית על התעשייה הישראלית לדורותיה, ככל שהיא עומדת בקריטריונים האומנותיים הנדרשים, תוכל להיכלל בסדרה. אנו משוכנעים כי לאחר שנקבל תשובות מלאות ומספקות לשאלותינו ויתבהרו שמי המכרז, נוכל להפנות את מיטב מרצנו ליצירה עצמה – הן במסגרת המכרז והן במסגרת פרויקטים אחרים של הקרן.

בכבוד רב,

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר)
איגוד הבמאים (ע"ר) איגוד התסריטאים (ע"ר)
פורום היוצרים הדוקומנטריים
שח"ם איגוד שחקני המסך
אק"ט איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה
איגוד עורכי התמונה והקול