ניתן להתקשר ל 054-3097200 כדי להירשם טלפונית לאיגוד.