TheTranscriber הנה מערכת לתמלול והפקת כתוביות באופן אוטומטי מבוססת טכנולוגיית AI ומאפשרת הפקת טקסט מהקלטות. 

תוצאות התמלול האוטומטי כוללות:

  • הפרדת דוברים/ות
  • סימון זמני הדיבור
  • אפשרות לערוך את תוצאות התמלול באמצעות עורך טקסט ועורך כתוביות אונליין
  • ייצוא את המידע לקבצי docx, srt ו- vtt

המחיר לשעת תמלול עבור לקוחות רגילים הינו 30 ש"ח לשעת תמלול אוטומטי. 

 

קוד ההטבה עבור חברי/ות איגוד העורכים מקנה 30% הנחה

בתוקף לשלושה חודשים

לקופון >>

תמלול אוטומטי בעברית >>

המערכת חדשה ונשמח לכל פידבק / שאלה / הערה

איש קשר: בן בן-ציון | 050-2170542 | ben@thetranscriber.net