חברים יקרים,


אנו מקווים שבשבועות הקרובים רשות השידור תחדש את העריכות לתוכניות שהיא משדרת בבית הפוסט שייבחר באמצעות המכרז שפרסמה.

לאור ניסיון העבר, אנו מציעים שכל חבר איגוד שאותו בית פוסט נבחר יפנה אליו כדי לקבל שירותי עריכה (תמונה, קול, דגימה, ע. עריכה, תלת, קומפוזיטינג, אונליין ועיצוב תמונה וצבע)
יפנה אלינו על מנת לקבל מידע רלוונטי.

כיוון שרשות השידור הינה גוף ציבורי, אנו נבקש ממנה גילוי של הסכום אותו היא אמורה להעביר לבית הפוסט עבור שירותי העריכה בהתאם להצעה הזוכה. לגישתנו, סכום זה אמור להיות משולם לעורך במלואו (הזוכה יהיה זכאי לתשלום נוסף בעבור השימוש בחדר העריכה וכו').
בנוסף, תנאי המכרז מורים שרשות השידור תשלם לבית הפוסט שוטף פלוס 45 מיום קבלת אישור דרישת התשלום.
תנאי המכרז גם משפים את בית הפוסט במקרה של ביטול משמרת פחות מ 16 שעות לפני תחילתה.

בקיצור, לפני שאתם מתחייבים, וודאו באמצעותנו כי יש בידכם המידע המלא.

ועד האיגוד.