חברים יקרים.

בחודש מאי הגישה חברת תמלול טיוי תביעת לשון הרע כנגד האיגוד בעילה לכאורה של לשון הרע, גרם הפרת חוזה שקר מפגיע ורשלנות. ועד האיגוד החליט פה אחד לדחות את טענות התביעה מכל וכל.

מכיוון והתביעה כוללת טענה של לשון הרע, אנו נוקטים זהירות יתירה ונמנעים מלפרסם אותה, אולם נבהיר כי מטרת איגוד העורכים נותרה על כנה: להגן על אנשי הפוסט ועל רמת מקצועות הפוסט. חבר איגוד שמעוניין לקרוא את כתב התביעה וכתב ההגנה יוכל לבקש זאת במייל והחומר ישלח אליו בשבוע הבא.

נבהיר שהתביעה הוגשה כלפי האיגוד, וחברי האיגוד אינם נושאים אחריות כזו או אחרת בנוגע לתביעה.

מה עוד? החודש נפגשנו עם אתל בנבנישתי (מפיקה אחראית) ודבורה קמחי (יועצת משפטית) מערוץ 10 כדי להעלות נושאים שונים שקשורים בהעסקת עורכים בערוץ. ניהלנו מגעים עם עיריית תל אביב כדי להעניק לחדרי עריכה סיווג קבוע של "תעשייה ומלאכה" ולא סיווג של "משרדים" בו הארנונה גבוהה בצורה ניכרת מ"תעשיה ומלאכה". בקרוב תיערך פגישה עם העירייה בנושא.

בנוסף נפגשנו לאסיפה הכללית השנתית ובין שאר הביורוקרטיה והעדכונים החלפנו את שם האיגוד ל"איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט בישראל". תמכנו בנתינת פרס עריכה בפסטיבל סרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. והזוכה היא סיון בן ארי! מזל טוב לסיון וכל הכבוד לפסטיבל שנענה לבקשתנו לפני שנתיים ובחר להעניק פרס חשוב זה.