חברים יקרים, כחלק מפעילות לקידום הגינות מקצועיות ויצירתיות בתחומי הפוסט, האנימציה וההדמיה אנו משתתפים בשימועים, מביעים עמדות ומקדמים נושאים שונים.

נפרסם אותם מעתה בעמוד זה כדי שתוכלו לבחון האם העמדות הציבוריות של האיגוד תואמות את שלכם. אנחנו כבר מבטיחים שחלק מהעמדת לא יתאימו לשלכם. באיגוד מאות חברים והעמדות נקבעות בידי הועד שתכופות חלוק בדעתו ובחלק מהמקרים, אם הזמן קצר, העמדות נקבעות בידי מנהל האיגוד מתוך הבנה שאם הועד חולק על המנהל, דעת הועד מנצחת והעמדה תתוקן. בכל מקרה הקו המנחה הוא הגינות מקצועיות ויצירתיות כמו גם שמירה על החוק וראייה רחבה של טובת הציבור.

נשמח לשמוע את דעתכם, להסביר מדוע נקודת המבט נבחרה ולשמוע את נקודת המבט שלכם. אגב, הדרך הכי טובה להפוך את עמדתכם לעמדת האיגוד הינה לתרום מזמנכם ולהצטרף לועד.

 • מכתב איגודי היוצרים למועצת הקולנוע בעניין השינויים שמשרד התרבות מתעתד לעשות במבחני התמיכה בקולנוע. על הצורך בהליך תקין ומצוקת תעשיית הקולנוע בימים אלה. תודה לאיגוד התסריטאים על הניסוח והיוזמה מכתב מועצת הקולנוע 27.5.24.pdf

 

 

 

 • מכתב בעניין מינוי השופט דרורי 19.2.24.pdf בקשה לפרסום כל המידע אודות הליך מינוי השופט בדימוס משה דרורי ליושב ראש ועדת האיתור של תאגיד השידור הציבורי "כאן" - פברואר 2024
 • בהתאם לסעיף 29 (א) (1) לחוק השידור הציבורי הישראלי, יו"ר ועדת האיתור ממונה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון. ועדת האיתור אחראית על המלצה למינויים של חברי מועצת תאגיד השידור וליושב ראש תאגיד השידור. ליושב ראש ועדת האיתור סמכות למנות את שני החברים הנוספים בועדה באופן עצמאי. לפני מספר שבועות דווח כי שר התקשורת, שלמה קרעי, החליט למנות כיושב ראש ועדת האיתור של מועצת תאגיד השידור הציבורי "כאן" את השופט בדימוס משה דרורי. יחד עם איגודי היוצרים דרשנו שכל המידע אודות המינוי יפורסם לציבור.

 

 

 

 

 

 

 • הצטרפנו לבג"ץ 2853/23 שהגיש עו״ד אלעד מן מעמותת ״הצלחה״. מהות העתירה היא לתת צווים על-תנאי למועצת הכבלים והלווין ויו"ר מועצת הכבלים והלווין, מר ניר שוויקי שישיבו וינמקו:
  • מדוע לא יורו לדי.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ והוט מערכות תקשורת בע"מ לכלול בהכנסות החייבות לצורך חישוב חובות ההפקה השנתיות גם הכנסות משירותים נוספים המוענקים על ידן שאינם שירותי טלוויזיה רב ערוצית באמצעות תקשורת לווין או כבלים (כלומר גם שירותי טלפוניה, שירותי גישה לרשת האינטרנט, שירותי טלווזיה רב ערוצית על גבי רשת האינטרנט – OTT וכו').
  • לקריאת העתירה: בג"ץ 2853:23.pdf
  • עדכונים (כשיהיו) כאן
 • הערות האיגוד לטיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לאיגודים מקצועיים בתחום התרבות, טיוטה שערורייתית שמטרתה לפגוע באיגודים קטנים. נייר העמדה שלנו יחד עם פורום היוצרים הדוקומנטריים ע״ר, איגוד המפיקים לקולנוע וטלויזיה ע״ר, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלויזיה בישראל ע״ר ואיגוד מקצועות האנימציה ע״ר מדגיש את החשיבות במגוון של איגודים הפועלים למען יוצרים ועובדים בתפקידים שונים בכל תחומי התרבות ומתנגד לנסיונות חיסול של איגודים שקטנים אך ורק משום שפוטנציאל החברים המקורי שלהם קטן - שהרי בהפקת קולנוע, לדוגמה, יש מפיק/ה אחת, עורך/ת אחת, מעצב פסקול אחד/ת ועשרות אנשי ונשות סט ועשרות שחקנים ושחקניות והדבר לא אומר שארגון של שחקנים חשוב יותר מארגון של מפיקים או במאי תאטרון. טיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לאיגודים מקצועיים בתחום התרבות 20.11.22.pdf

 

 

 

 • טיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות לתקופת משבר הקורונה (הוראת שעה) מבקשת לשנות את אופן העברת הכספים למוסדות תרבות נתמכים בתחילת השנה (2023) במקום לאורך השנה בפעימות. אנו הגבנו לטיוטה זו יחד עם איגודים נוספים (התסריטאים, במאי התאטרון, המפיקים, צלילים, היוצרים הירושלמים, מקצועות האנימציה, הפורום הדוקומנטרי) בשתי נקודות עיקריות:
 • קריאה לפעולה למען תעשיית האנימציה בישראל ונייר העמדה בנוגע להכללת סרטי אנימציה בנוהל הפקות זרות 
 • תאגיד השידור הציבורי ״כאן״ ביקש להסדיר את הכללים להכרה בהפקה מקומית כהפקת מקור בעקבות טענות שעלו כי יש קו פרודוקציות בין ישראל ומדינות אחרות בהן אחוז העובדים הישראלים בהפקה נמוך יחסית להשקעה של גוף השידור בהפקה. לכן התאגיד הוציא טיוטה לכללים שיקבעו מינימום של מספר אנשי צוות והשקעה כלכלית כדי שהקו-פרודוקציה תחשב כהפקת מקור. הטיוטה נמצאת כאן ואפשר לראות כבר ברפרוף ראשוני שהיא מתעלמת מהחשיבות (שברורה לכל מי שעוסק ביצירה אודיו ויזואלית) של מקצועות הפוסט פרודקשן (עריכה, עיצוב תמונה וצבע ועיצוב פסקול), האנימציה והאפקטים הויזואליים וגם נעדר ממנה לחלוטין תפקיד המוסיקה המקורית כאן נמצא נייר העמדה שלנו >>
 
אנחנו מביאים את כל נייר העמדה שלנו כאן ולא רק כקובץ מצורף, כיוון שהוא מכיל הגדרות תפקידים שחשוב לנו שיהיו ברות חיפוש. תודה לחברת האיגוד אנה מיידניק שביצעה את התחקיר וכתבה את ההגדרות בסוף המסמך.
 • עמדת איגוד העורכים הנוגע לתיקון למבחן איגודים מקצועיים בתחום התרבות - הגנת שיעור התמיכה ל-2022 8.4.22.pdf רקע: במשך שנים ארוכות, נהג משרד התרבות לחלק את תמיכתו באיגודים המקצועיים בתחום הקולנוע והטלוויזיה, על פי תקנה מסוימת וספציפית לתחום הקולנוע. בחודש יולי 2018, נשלחה על ידי משרד התרבות הודעה לפיה הוחלט כי מבחני התמיכה לאיגודים המקצועיים יאוחדו במסגרת תקנה אחת, שתחול ביחס לכל האיגודים המקצועיים בתחום התרבות (ובכלל זה גם האיגודים בתחום הקולנוע והטלוויזיה). בחודש אוקטובר 2018, פורסם על ידי משרד התרבות נוסח מעודכן של "מבחנים לחלוקת כספי התמיכה של משרד התרבות לאיגודים מקצועיים בתחום התרבות" ("המבחנים המעודכנים"). לפרסום זה לא קדם כל הליך של שימוע לאיגודים המקצועיים בתחום הקולנוע והטלויזיה ולא היתה לנו אפשרות להביע עמדתנו באשר לשינויים שנעשו. יצוין כי לפי החוק המשרד אחראי לעדכן את הארגונים העומדים להיות מושפעים משינוי במבחני תמיכה כי הדבר עומד לקרות. אך בניגוד לשנים עברו, ובצורה תמוהה, המשרד לא עדכן את איגודי הקולנוע. למרות זאת, ובחוסר תום לב, המבחנים חלו רטרואקטיבית על שנת 2018 ונכתבו באופן המטיב משמעותית עם פעילותו של איגוד ספציפי. שינוי זה בא, למעשה, על חשבונם של האיגודים האחרים. הפגיעה באיגודים מוערכת על ידנו במאות אלפי שקלים ומ 2018 אנו פועלים לתיקון העוול. כדי שתבינו היכן זה פוגש אתכם כחברי איגוד, עם הכסף שנגזל מאתנו יכולנו כבר להגיע לתמיכה משפטית מלאה לחברי האיגוד, ליצור יותר פעילויות ולתת יותר שירותים. נייר העמדה המצורף נכתב בתגובה לכוונת משרד התרבות להמשיך את העוול. אם אתם מעונינים להגיד למשרד התרבות מה דעתכם, אתם מוזמנים לעשות זאת כאן >>

 

 

 • התייחסות אל הליכי פיקוח ואכיפה ביחידת רשם העמותות והחל"צ 16.2.22.pdf רקע: איגוד העורכים הוא עמותה, בדומה לאיגודי היוצרים האחרים, קרנות הקולנוע וארגונים אחרים בתחום ואנו נתונים לפיקוח ורגולציה מצד יחידת רשם העמותות. בשנים האחרונות בעקבות דיווחים שיקריים של עמותות אחרות שפגעו באיגוד ובתעשייה בכלל, נוכחנו לגלות שבכל הנוגע לשקיפות ואחריות, יחידת רשם העמותות לוקה בחסר. יחד עם איגוד המפיקים ואיגוד צלילים, שלחנו את נייר העמדה הזה בתקווה שהיחידה תיקח ותיישם את המלצותינו

 

 

 • פנייה לאקדמיה לקולנוע ולטלויזיה בנושא הסדרה של שמות המועמדים לפרסי עריכה בטקס פרסי הטלויזיה - לאחרונה הסבו את תשומת ליבנו לכך שהקרדיטים של מועמדים לפרסי עריכה בטקס פרסי הטלויזיה אינם שלמים והמפיקים המגישים את ההפקות שלהם לבחינה אינם מקבלים הוראות ברורות בנושא.  זה מוביל לפגיעה בעורכים שלקחו חלק ביצירה ופוגם במקצועיות של האקדמיה.   אחרי עיון מדוקדק בתקנונים של פרסי האמי האמריקאי אנו מציעים כך:  בפרסי עריכת תמונה בסדרה עלילתית ועריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית רשימת העורכים המועמדים לפרס תהיה מי שרשומים בקרדיט בלפחות 20% מהפרקים כ: עריכה/בימוי עריכות/עריכה נוספת. תפקידי עריכה נוספים כ: ע.עריכה, הפקת פוסט, עריכת לאסטים ונקסטים, ועריכת טריילרים לא יהיו מועמדים.  אנו מבקשים כי עם פתיחת ההרשמה לתחרות פרסי הטלויזיה יעודכנו טפסי ההרשמה כך שיכילו את ההוראה לרשום את שמות המועמדים לפרס עריכה באופן שהצענו.  שינויים באופן הצגת המועמדים בפרסי העריכה בתחרות הטלויזיה 14.9.20 .pdf

 

 • פנייה לאקדמיה לקולנוע ולטלויזיה בנושא הוספת פרס עיצוב פסקול בטקס פרסי הטלויזיה - אנו מבקשים כי בדומה לפרס העריכה, פרס הצילום ופרס ההקלטה המוענקים בשתי קטגוריות בתחרות פרסי הטלויזיה; קטגוריות סדרה עלילתית וסדרה תיעודית עובדתית , תתווסף קטגוריה לפרס עיצוב הפסקול בסדרה תיעודית.   אנו מבקשים כי עם פתיחת ההרשמה לתחרות פרסי הטלויזיה יעודכנו טפסי ההרשמה כך שיכילו את הקטגוריה החדשה.   הוספת פרס עיצוב פסקול 14.9.20 .pdf

 

 

 

 • עמדת האיגוד בנוגע לטיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע: מוסדות תרבות בתחום הקולנוע הם מוסדות הנתמכים מתוקף חוק הקולנוע - קרנות הקולנוע, סינמטקים, פסטיבלים, קרנות שיווק וכדומה. מדי משרד התרבות ומועצת הקולנוע עורכים שינויים בנוגע לאופן בו מחולק הכסף הזה ואנו מגיבים אליהם ומציעים שינויים משלנו. אנו ממליצים לקרוא את המסמך שכתבנו - הוא מכיל חלק גדול מה״אני מאמין״ של האיגוד בנוגע לתמיכת המדינה בקולנוע וגם מכיל מידע שאספנו ואיגדנו כמו קובץ המפרט את תקציבי הקרנות. הכל בגוף המסמך: איגוד העורכים - תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור בתחום הקולנוע 13.7.20 .pdf  (כאן נמצא הקול הקורא של משרד התרבות וטיוטת מבחני התמיכה) חברי האיגוד יכולים לקבל אותו בדוא״ל 

 

 

 • השבוע השתתפנו בשיחה עם מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגל על דמי אבטלה לפרילנסרים. ביקשנו שצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-11972 יורחב כך שיכלול את מקצועות הפוסט, האנימציה וההדמיה והוא אמר שיש כוונה להרחיב את הצו למקצועות נוספים. עוד הוא אמר שיכולה להיות כוונה לגבות ממעסיקי הפרילנסרים סכום מסויים כדמי ביטוח וכיוון שחששנו שהטלה רטרואקטיבית כזאת יכולה לפגוע במעסיקים ביקשנו שיסתפקו בדמי הביטוח הלאומי שהפרילנסרים ממילא משלמים. לאחר השיחה פנינו אליו ואל יו״ר ועדת הכספים בכנסת חה״כ עודד פורר בבקשה רשמית והיא מצורפת כאן: הוספת מקצועות הפוסט האנימציה וההדמיה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל%22ב-11972.pdf מהביטוח הלאומי מסרו לנו כי הם פועלים מול שר הרווחה והאוצר בנושא

 

 

 

 

 • שימוע בנושא תיקון מבחני התמיכה לאיגודים 2020
  • רקע: משנת 2011 עד שנת 2019 נתמך איגוד העורכים ע״י משרד התרבות מתוקף חוק הקולנוע בסכומים שנתיים משתנים. שיא התמיכה היה בשנת 2018, כ 122,000 שקלים. גם איגודי היוצרים האחרים נתמכו תחת אותה תקנה בסכומים גבוהים יותר. בשנת 2019 קיבלנו הודעה ממשרד התרבות כי עקב איחוד תקנות התקנה תחתיה נתמכנו בוטלה ואנחנו יכולים להגיש בקשת תמיכה תחת תקנה אחרת. למרבה הצער מבחני התמיכה החדשים הפלו משמעותית את האיגוד ואיגודים רבים אחרים ולמרות שאנחנו והם ניסינו לשנות את המבחנים, משרד התרבות התעלם מפניותינו. לכן הגשנו בקשת חופש מידע כדי להבין מדוע המשרד מתנהל ככה ומי מושך לו בחוטים, הכנסנו עו״ד לתמונה וניג׳סנו יחד עם איגוד המפיקים בצורה שמבהירה שאנו מאמינים שנפל פגם, שלא לומר יותר מכך, בתהליך ניסוח המבחנים ואף בדיווחי כמה מהאיגודים. בעקבות כך משרד התרבות ביקש לערוך שימוע בנושא מבחני התמיכה. תודה לעורכת הדין נועה נודלמן שמלווה אותנו בתהליך זה.
  • מדוע זה חשוב? התמיכה שאנו מקבלים ממשרד התרבות היא שליש מתקציבו השנתי של האיגוד והיא זו שמאפשרת לנו לספק לכם שירותים. מלבד זאת משרד התרבות אחראי לתקציב הקולנוע ו -- התרבות ולכן התנהלות הוגנת, הגונה ומוסרית מצדו חיונית לפרנסה של כולנו.
  • מצורף נייר העמדה ששלחנו למשרד התרבות: ‎⁨נייר עמדה - איגוד העורכים 2822020 ⁩.pdf
  • למסמך מבחני התמיכה של האיגודים בתחום התרבות
  • לחלוקת התמיכות שנעשתה ב 2019 (קובץ האקסל הראשון למטה, ״מודל איגודים מקצועיים״)

 

 • פנייה לשר התקשורת להקמת "קרן פיצויים" לקולנוע והטלוויזיה, בעלת קריטריונים ברורים, שתורכב בין השאר מכספים שהתקבלו עבור אפיקי השידור של זכייניות השידור – העומדים כיום על סכום של 35 מיליון ₪ )לא כולל ריבית( - ומיועדים ע"פ סעיף 62ו)ב()1( לחוק הרשות השנייה, התש״ן-1990, למימון הפקות מקומיות קנויות. כספים אלה שכבר נמצאים בקופת המדינה ולא נעשה בהם שימוש וכספים נוספים יכולים לשמש כעת למטרה הנעלה והיא הצלת תחום יצירות המקור בישראל, והבטחת הישרדותם של התעשייה, אנשיה ומשפחותיהם: מכתב לכבוד שר התקשורת - משבר הקורונה.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד באותו עניין: