חברים יקרים, כחלק מפעילות לקידום הגינות מקצועיות ויצירתיות בתחומי הפוסט, האנימציה וההדמיה אנו משתתפים בשימועים, מביעים עמדות ומקדמים נושאים שונים.

נפרסם אותם מעתה בעמוד זה כדי שתוכלו לבחון האם העמדות הציבוריות של האיגוד תואמות את שלכם. אנחנו כבר מבטיחים שחלק מהעמדת לא יתאימו לשלכם. באיגוד מאות חברים והעמדות נקבעות בידי הועד שתכופות חלוק בדעתו ובחלק מהמקרים, אם הזמן קצר, העמדות נקבעות בידי מנהל האיגוד מתוך הבנה שאם הועד חולק על המנהל, דעת הועד מנצחת והעמדה תתוקן. בכל מקרה הקו המנחה הוא הגינות מקצועיות ויצירתיות כמו גם שמירה על החוק וראייה רחבה של טובת הציבור.

נשמח לשמוע את דעתכם, להסביר מדוע נקודת המבט נבחרה ולשמוע את נקודת המבט שלכם. אגב, הדרך הכי טובה להפוך את עמדתכם לעמדת האיגוד הינה לתרום מזמנכם ולהצטרף לועד.

 • שימוע בנושא תיקון מבחני התמיכה לאיגודים 2020
  • רקע: משנת 2011 עד שנת 2019 נתמך איגוד העורכים ע״י משרד התרבות מתוקף חוק הקולנוע בסכומים שנתיים משתנים. שיא התמיכה היה בשנת 2018, כ 122,000 שקלים. גם איגודי היוצרים האחרים נתמכו תחת אותה תקנה בסכומים גבוהים יותר. בשנת 2019 קיבלנו הודעה ממשרד התרבות כי עקב איחוד תקנות התקנה תחתיה נתמכנו בוטלה ואנחנו יכולים להגיש בקשת תמיכה תחת תקנה אחרת. למרבה הצער מבחני התמיכה החדשים הפלו משמעותית את האיגוד ואיגודים רבים אחרים ולמרות שאנחנו והם ניסינו לשנות את המבחנים, משרד התרבות התעלם מפניותינו. לכן הגשנו בקשת חופש מידע כדי להבין מדוע המשרד מתנהל ככה ומי מושך לו בחוטים, הכנסנו עו״ד לתמונה וניג׳סנו יחד עם איגוד המפיקים בצורה שמבהירה שאנו מאמינים שנפל פגם, שלא לומר יותר מכך, בתהליך ניסוח המבחנים ואף בדיווחי כמה מהאיגודים. בעקבות כך משרד התרבות ביקש לערוך שימוע בנושא מבחני התמיכה. תודה לעורכת הדין נועה נודלמן שמלווה אותנו בתהליך זה.
  • מדוע זה חשוב? התמיכה שאנו מקבלים ממשרד התרבות היא שליש מתקציבו השנתי של האיגוד והיא זו שמאפשרת לנו לספק לכם שירותים. מלבד זאת משרד התרבות אחראי לתקציב הקולנוע ו -- התרבות ולכן התנהלות הוגנת, הגונה ומוסרית מצדו חיונית לפרנסה של כולנו.
  • מצורף נייר העמדה ששלחנו למשרד התרבות: ‎⁨נייר עמדה - איגוד העורכים 2822020 ⁩.pdf
  • למסמך מבחני התמיכה של האיגודים בתחום התרבות
  • לחלוקת התמיכות שנעשתה ב 2019 (קובץ האקסל הראשון למטה, ״מודל איגודים מקצועיים״)

 

 • פנייה לשר התקשורת להקמת "קרן פיצויים" לקולנוע והטלוויזיה, בעלת קריטריונים ברורים, שתורכב בין השאר מכספים שהתקבלו עבור אפיקי השידור של זכייניות השידור – העומדים כיום על סכום של 35 מיליון ₪ )לא כולל ריבית( - ומיועדים ע"פ סעיף 62ו)ב()1( לחוק הרשות השנייה, התש״ן-1990, למימון הפקות מקומיות קנויות. כספים אלה שכבר נמצאים בקופת המדינה ולא נעשה בהם שימוש וכספים נוספים יכולים לשמש כעת למטרה הנעלה והיא הצלת תחום יצירות המקור בישראל, והבטחת הישרדותם של התעשייה, אנשיה ומשפחותיהם: מכתב לכבוד שר התקשורת - משבר הקורונה.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד באותו עניין: