21/12/2015 

הנדון: הפקרת משרד האוצר את היצירה המקורית בשידור הציבורי הישראלי 

א.נ. 

לכבוד משה כחלון, שר האוצר 

1. כידוע לך, האיגודים המקצועיים בקולנוע ובטלוויזיה מייצגים ציבור של אלפי עובדים, יוצרים ומפיקים, בעלי משפחות, אשר אמונים על מלאכת היצירה המקורית בטלוויזיה הישראלית ומבקשים להתפרנס בכבוד ממשלח ידם. 

2. זה חודשים רבים שאנו שומעים חילופי האשמות בין משרד האוצר בראשותך לבין גופים נוספים, בשאלת מימון הפקות ופיתוחים אשר אושרו זה מכבר ע"י רשות השידור ואמורים היו להוות פרנסה מובטחת לציבור של מאות חברי איגודים אשר מצאו עצמם ניצבים מול שוקת שבורה, מול חשבון בנק ריק ומול גוף שידור אשר אינו זוכה לא למימון שלו הוא זכאי לפי חוק רשות השידור הישן, ולא למימון שלו הוא זכאי לפי חוק השידור הציבורי החדש. 

3. הוראת החוק בדבר קיומה של יצירה מקורית בשידור הציבורי אינה מתקיימת, והפגיעה היא כפולה: הן פגיעה אנושה (האחרונה מני רבות!) בפרנסתם של ציבור בעלי המקצוע בתחום הטלוויזיה והן מכת מוות לתועלת הציבורית שהיא תכלית החוק – קיומה של יצירה מקורית לתפארת התרבות הישראלית. 

4. פעם אחר פעם הובטח לנו בפגישות עם נציגיך כי כספי ההפקות ישוחררו בקרוב. הובטח לנו כי היצירה המקורית, התרבות הישראלית, ופרנסתם של אזרחים בעלי משפחות הן חשובות לממשלת ישראל. הובטח לנו כי יישום החוק יימשך באופן מלא וראוי מתוך ראיית הערך הציבורי גם לאחר כיבוש היעד הפוליטי והפופוליסטי של ביטול האגרה. 

5. יועמ"ש ועדת הכלכלה אף קבעה באופן נחרץ וחריג כי חילופי ההאשמות בין הגופים השונים אינם רלוונטיים כלל ללשון החוק, הקורא באופן שאינו משתמע לשני פנים להשלמת הכספים הדרושים ע"י המדינה. 

6. בפועל אנו רואים כי היכן שישנה אמתלה למחלוקת בירוקרטית, לא יימצא צדיק בסדום המעוניין למלא אחר הוראת החוק. שוב ושוב ועל אף הבטחות חוזרות ונשנות בוחרים פקידי האוצר לתקוע מקלות בגלגלי המערכת ולסנדל את הקמת מערך התוכן בגוף השידור החדש בכלל, ומערך היצירה המקורית בפרט. 

7. בעקבות סירובו של האוצר להעביר את הכספים הדרושים, לא מתקיימות הוראות החוק הישן ולא הוראות החוק החדש, ולמעשה רשות השידור מפרה את החוק. בעוד שהבירוקרטיה שועטת קדימה בסגירת רשות השידור והקמת הגוף החדש, מדפי השידור הציבורי ניצבים ריקים מתוכן מקורי חדש, והדבר ייראה בבירור ובאופן מביך על גבי מסך השידורים של השידור הציבורי הישראלי בשנת 2016 וכנראה גם בשנת 2017. הביקורת הציבורית ההיסטורית על מנגנון האגרה תהיה כאין וכאפס לעומת הביקורת על פיטוריהם של אלפי עובדים וניצולו של תקציב המדינה למטרת הקמת גוף שידור רזה ועלוב המשדר מכספי הציבור ספורט וחדשות בלבד. ללא היצירה המקורית, אין לשידור הציבורי בישראל זכות קיום! 

8. אנו מבינים כי תפקידם של פקידי האוצר הוא לדאוג למספרים. תפקידך, כבוד שר האוצר, הוא לדאוג לכך שמשרדך ימלא אחר הוראת החוק לטובת הציבור בישראל! בחוסר התערבותך אתה מפקיר את היצירה המקורית ואת התרבות הישראלית ומוביל לייבוש פרנסתם של עובדי ויוצרי הטלוויזיה בישראל. 

9. כב' שר האוצר, בפניך ניצב רגע של החלטה על עתידו של השידור הציבורי. האם שיקולי תקציב יביאו אותו אל סופו ואל כישלונה הקולוסאלי של עוד רפורמה אחת מיני רבות, או שמא בהתערבותך תביא אתה את הפארסה המתמשכת אל סופה המיוחל ותייצר בעצמך את היציבות המתבקשת כל כך במסדרונות גוף השידור הציבורי הישראלי. 

11. אנו קוראים לך וחושבים שיהיה ראוי כי תתייצב בפני ועדת הכלכלה של הכנסת ביום ד' הקרוב, לדיון בנושא הליכי הקמת תאגיד השידור הציבורי הישראלי, על מנת לתת מענה הולם לטענות כלפי ההתנהלות של משרד האוצר, התנהלות אשר חורגת מהוראות וממטרות החוק, פוגעת בביטחון פרנסתם של היוצרים ועובדי המסך וחשוב מכל מפקירה את מהותו של החוק ואת התועלת המובטחת לציבור בישראל מקיומו של שידור ציבורי עצמאי ומתפקד. 

בברכה,

עמית ליאור, יו"ר איגוד התסריטאים

אסנת טרבלסי, יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים

יריב הורוביץ, יו"ר איגוד הבמאים

ענת אסולין ויפעת פרסטלניק,

יו"ר איגוד המפיקים יצחק צחייק,

יו"ר איגוד העורכים אוהד קנולר, יו"ר שח"ם